Γενικός Αρχηγός

  • Δημήτρης Αγγελώνιας

    Δημήτρης Αγγελώνιας

    Γενικός Αρχηγός

    Ο γενικός αρχηγός της ομάδας μας Δημήτρης Αγγελώνιας γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ στις 13 Δεκεμβρίου του 1971 και διαμένει στη Μυτιλήνη. Είναι απόφοιτος γυμναστικής ακαδημίας και είναι κάτοχος διπλώματος προπονητή μπάσκετ Β΄ κατηγορίας.